Programmet

Programmet är nu klart men det kan fortfarande bli små ändringar. Här kommer det i en följd och det finns också ett schema för varje dag: fredag, lördag, söndag. I schemana anger (E) att språket är engelska. Här nedan anges språket av titel och beskrivning.

Fredag / Friday

Opening ceremony, Welcome to ConFuse! 
17.45, Klostersalen

Jonas Wissting

The privilege of the Future
18.00, Klostersalen, talk

Talk by Madeline Ashby about her work as a consulting futurist.

My favourite beginnings
18.00, Tellus, talk

Carolina Gómez Lagerlöf

Carolina shows us her favourite opening scenes from fantastic tv series and movies.

Svenska förläggare samtalar
19.00, Klostersalen, panel

Elin Holmerin, Anna Vintersvärd, Kerstin Aronsson, Britt-Louise Viklund (mod)

Förläggarna berättar om sina erfarenheter och samtalar om hur det är att ge ut fantastik i Sverige. Hur har marknaden för fantastik utvecklats och hur ser den ut idag. Hur hittar man författare som man vill publicera? Vad letar man efter/tittar man på när man bedömer ett erbjudet verk? Finns det några trender eller något specifikt uttryck hos svenska fantastikförfattare?

Math fiction
19.00, Tellus, föredrag

Carl-Gustav Werner

Math fiction – en abstrakt subgenre eller vad? Ett kåserande föredrag om matematisk skönlitteratur och förhållandet till sf.

Troll, finns de fortfarande?
19.00, Jupiter, gruppdiskussion

Kristina Hård

Ett samtal som inte handlar om litteratur, utan om mer handfasta observationer. Hur kommer trollmyten igen i moderna samhälleliga företeelser och hur omsätter vi myten utan att vi egentligen tänker på det och varför? Det finns folk som på fullt allvar påstår att de har sett troll. Vilka egenskaper har en person som idag ser troll?  Och hur har det förändrats med utvecklingen och vår syn på naturen, vetenskapen osv.

Guest of Honour Interview with Madeline Ashby
20.00, Klostersalen

Madeline Ashby, Anna Davour

Sociala medier på gott och ont
20.00, Tellus, panel

Johan Jönsson, Hans Persson (mod), Fia Karlsson, Anna Bark Persson

Sociala medier har blivit viktigt för föreningslivet. Vilka fördelar och vilka nackdelar för fandom har kontakterna via sociala medier? Leder det till uppdelning på smalare grupper/intressen när man kan ha kontakt med varandra på detta sätt?. Bra för särintressena men sämre för mer generella intressen? Om man kan vara aktiv hemifrån, minskar det intresset för föreningsverksamhet, kongresser etc? Om man inte är med på Facebook osv vad händer då? Är det på sociala medier man ska vara social för att inte vara utanför?

Knyppling
20.00, Jupiter

Maria Reuterhagen visar och berättar om ett gammalt hantverk med anknytning till Östergötland.

Boklansering från Styxx förlag, med utlottning av böcker
20.00, vid Styxx bokbord
Guest of Honour interview with Ben Aaronovitch
21.00, Klostersalen

Ben Aaronovitch, Marianna Leikomaa

Historisk fantasy
21.00, Tellus, panel

Elin Holmerin, Perny Lindgren, Helena Andersson

Samtal om vad historisk fantasy är och varför man skriver sådan. Vilka är skillnaderna jämfört med historiska romaner? Vilka är problemen/det positiva när man skriver? Hur/varför väljer man en viss historisk bakgrund till sin berättelse? Vilken research behövs, och hur gör man den?

H P Lovecraft and race – a discussion on a controversial topic
21.00, Jupiter, group discussion

David Nickle

Ölbryggarens val
22.00, Klostersalen, föredrag med frågestund

Magnus Westerlund

Hur får bryggarna ölen att smaka som de vill?

Alternativa zombiescenarion
22.00, Tellus, gruppdiskussion

Henrietta Thernell

Vad är en zombie? Finns det endast en sorts zombie som är rätt eller finns det flera? Vilka är de i så fall? Och vilka är inte zombies? Detta är några av frågorna vi kommer ta oss an i denna gruppdiskussion. Välkommen!

Waterworld 20 år. Dåliga fantastikfilmer vi minns
22.00, Jupiter, gruppdiskussion

Leif Stensson

Vi ”firar” med att prata om dåliga sf-filmer vi sett. Och kanske om sådana som fått ett oförtjänt dåligt rykte. Berätta om ditt värsta filmminne eller försvara din favorit.

Lördag / Saturday

Finding the Fantastic
10.00, Klostersalen, panel

Sari Polvinen (mod), Socialistsimon, PC Jorgensen, Mattias Lönnebo

Where do you find recommendations  about what to read/see and information about fantastic literature, movies, tv? The participants give you their best tips of blogs, pods, sites, magazines etc.

Filmdiskussion: “Her”
10.00, Tellus, gruppdiskussion

Magnus Westerlund

Manuspitch
10.00, Jupiter

Kerstin Aronsson, Styxx förlag

Författardrömmar? Om du har ett manus som du vill visa ett förlag, så har du chansen nu. Boka in dig för en pitch för en förläggare. Max 5 minuter per person.

Lista för tidsbokning på Styxx förlagsbord.

Nya svenska författare samtalar
11.00, Klostersalen, panel

Eva Holmquist (mod), Lisa Rodebrand, Anna Jakobsson Lund, Mattias Engström, Björn Cederlind, Thomas Årnfelt

Det har kommit många nya svenska författare på senare tid, som gillar att skriva fantastik. Kom och möt några av dem. Vilka är de och varför skriver de? Och varför just fantastik? Hur reagerar andra på att man skriver? Vilka kontakter har man med andra som skriver, t ex genom skrivarcirklar? Hur göra PR för sig? Gör det någon skillnad att komma in i fandom som författare respektive att först vara fan?

Diversity in young adult science fiction and fantasy
11.00, Tellus, talk

Suzanne van Rooyen

Diversity is the new ‘it’ thing in young adult fiction, and it’s starting to affect YA SF/F as well, but why do we need it, what’s been done well, and what could be improved to give readers a more authentic experience of the ‘other’? Suzanne van Rooyen discusses diversity in young adult books, movies, and TV series, and why it’s so important.

Introduktion till science fiction-kongresser
11.00, Jupiter, gruppdiskussion

Eva Norman, Fia Karlsson

Har du aldrig varit på en sf-kongress förr? Nu har du din chans att få reda på vad som händer på en kongress och få ut det bästa ur upplevelsen. Eva och Fia berättar och svarar på frågor.

What to read next?
12.00, Klostersalen, panel

Socialistsimon (mod), Olov Livendal, Jukka Halme, Sini Neuvonen

It is not easy to find the good books. The panelists give advice about what to read next.

Not long before the end? SF and the economics of resource scarcity
12.00, Tellus, talk

Jesper Stage

A few years ago, oil prices were spiking and there were confident predictions of Peak Oil.  Oil prices have fallen by more than half since then. Predictions of looming, devastating scarcity of some key resource are ever popular, in the media and in science fiction… but don’t seem to come true very often. What are the economic forces that ensure that spells of resource scarcity hardly ever last? What are plausible reasons why those forces might stop working? How convincing have authors describing future scarcity Earths been in coming up with such reasons?

Författarfika med Kristina Hård
12.00, Jupiter

Kristina Hård

Begränsat antal platser. Föranmälan på lista i registreringen.

Telling stories in different media
13.00, Klostersalen, panel

Ben Aaronovitch, Jessica Elgenstierna (mod), Alexander Hallberg, Thomas Årnfelt, Tobias Bodlund

A discussion about the differences and similarities of storytelling and of telling stories in books, games, comics and TV.

Skapa ett visuellt koncept
13.00, Tellus, föredrag

Björn Cederlind

Björn Cederlind som debuterar med fantasyromanen Texas Whiffer (www.texaswhiffer.com) berättar utifrån egna erfarenheter om kreativ stil, bildanalys, samt visualisering av sin berättelse.

Bokdiskussion: The Martian / Ensam på Mars av Andy Weir
13.00, Jupiter, gruppdiskussion (svenska)

Marie Engfors

What’s in a name? How to name your characters.
14.00, Klostersalen, panel

Suzanne van Rooyen (mod), Kristina Hård, Thomas Årnfelt, Marcus Olausson

How do you invent names for your invented characters? Names that should fit with your, sometimes invented, places and cultures or with a certain time period. What mistakes can be made?

Shintoismens påverkan på modern japansk anime
14.00, Tellus, föredrag

Oskar Källner

Bidding for Worldcon. Experiences of the 2017 Helsinki bid committee
14.00 Jupiter

Jukka Halme

A presentation of the work on the bid for a Worldcon in Helsinki 2017 and some thoughts about the politics involved. How to plan a convention, and especially a worldcon.

AI and Robotics: A look into the future
15.00, Klostersalen, lecture

Patrick Doherty, Linköpings Universitet

Fantastiknoveller som gjort avtryck
15.00, Tellus, panel

Eva Holmquist, John-Henri Holmberg, Anders Hedenlund, Johan Frick, Tomas Cronholm (mod)

Sf-noveller som är minnesvärda och som påverkat panelisterna och kanske deras syn på livet eller världen. Vilka sf-noveller har påverkat fantastiken? Vad gör en novell klassisk? Hur väl står sig de klassiska novellerna jämfört med dagens? Var hittar man bra noveller, och vad är speciellt viktigt för att den ska uppskattas? Vilka novellsamlingar och antologier kan rekommenderas om man vill hitta klassiker respektive nyare verk?

Kaffeklatsch/Författarfika med Ben Aaronovitch
15.00, Jupiter.

Limited number of participants. Sign up sheet in Registration.

Tough chicks; A discussion about gender in Fantastic literature
16.00, Klostersalen, panel

Suzanne van Rooyen (mod), Therese Norén, Anna Jakobsson Lund, John-Henri Holmberg, Anna Blixt

There are many stories with tough chicks. Still, chicks often just act like men in a world with only male characters. They are “men” in a new packaging. Are there any signs of development of gender roles or just the same old ones in new clothes, the same tired stereotypes? How are the gender roles developing? And how is the male role in fantastic literature changing?  Are men still usually the “main” and most important character? The world changes. But does sf/fantasy? Are there any good examples of interesting and/or different portrayals of gender?

Synen på livet, döden och fatalism i det tidigmoderna Sverige
16.00, Tellus, föredrag

Thomas Årnfelt

Att försöka sätta sig in i en annan tids tankevärld. En diskussion om hur man i sitt skrivande kan närma sig andra tankevärldar. Med utgångspunkt i 1600- och 1700-talets Sverige.  Kan man förstå en annan tid? Hur gör man för att i alla fall få en inblick i hur andra människor fungerar?

How to do a mystery novel in a science fiction context
16.00 Jupiter, group discussion

Madeline Ashby

Hedersgästintervju med Kristina Hård
17.00 Klostersalen

Kristina Hård, Carolina Gómez Lagerlöf

Conventions today and tomorrow (an hour of navel-gazing)
17.00 Tellus, panel

Karl-Johan Norén (mod), Saija Kyllönen, Anna Davour, Johan Anglemark, Eva Holmquist, Fia Karlsson

SF conventions in Sweden are continuously developing. New young fans arrive. The panel will discuss how the conventions are changing. What is expected from programme items and activities today? Has a Fan Guest of Honour any function today? Do we need a convention booklet? What is the role of the bar? Do we long for the banquet? How will and should the conventions develop? How are they influenced by the fact that many new authors are present and want to market themselves and their books? What is done abroad that is worth testing here? Are there any conclusions from Archipelacon?

Astronomisk växtfärgning
17.00, Jupiter, demonstration

Tora Greve

Tora visar planetvantar och några härvor/nystan, och berättar hur hon gör när hon färgar och vilka rymdsonder som är inblandade i färgvalet. Hon visar också stickning. Se http://www.toragreve.se/

Kan Terminator bli verklighet?
18.00, Klostersalen, föredrag

Professor Olle Häggström, Chalmers

Hugopanel, with Puppygate
18.00, Tellus

Marianna Leikomaa (mod), Jukka Halme, Kjartan Lindøe, Flemming Rasch, Tommy Persson

Panel discussion on the Hugo-nominated novels. Quality? Which one deserves to win and why? The nominations this year have been intensely discussed since two groups calling themselves the Sad Puppies and the Rabid Puppies have succeeded in obtaining many nominations by telling people to nominate from a prepared list. The panel will discuss all the nominated novels and also which novels they think would have been nominated without this procedure. How might “Puppygate” change the future of the Hugo award?

Follow-up discussion: Conventions today and tomorrow
18.00, Jupiter, gruppdiskussion

Fia Karlsson

Point of view
19.00, Klostersalen, panel

Ben Aaronovitch, Linnéa Anglemark, Eva Holmquist, Flemming Rasch (mod), Marcus Olausson

How does the choice of point of view influence the reading and writing of a story? Why is a certain pov chosen? What effects are intended? What are the advantages and disadvantages for the reader and writer? Are there any special pov:s in genre literature, e g to tell a story from the point of view of an alien, or when you have to invent and present an imagined world?

Grimdark
19.00, Tellus, samtal

Anna Bark Persson, Anna Blixt

Vad är lockelsen med mörk och gritty fantasy? Vad är undergenrens funktion och varför är den så populär just nu. Vad är problematiskt? Är det t.ex. verkligen mer ”realistiskt” ju mer brutalt det blir eller kan den slå över till att bara bli ett poänglöst frossande i blod och våldtäkter etc. Och vilka läser grimdark? Är det vanliga fantasyläsare, som ibland anklagas för att vara ute efter verklighetsflykt, eller lockar grimdark andra/nya läsare? Kan grimdark påverka fantasygenrens image, på gott/ont? Exempel på bra och dålig grimdark.

Fantastisk musik – Filk för nyfikna
19.00, Jupiter, workshop (2 timmar)

Anna Troy, Karl-Johan Norén

AI & Robots in film, TV and literature
20.00, Klostersalen, panel

Patrik Centerwall (mod), Madeline Ashby, Tommy Persson, Oskar Källner, Thomas Padron-McCarthy

How have the role of AI and robots changed in sf over time? Which are the best, worst or most interesting depictions, and why? What aspects have been considered or missed?

Var framtiden bättre för? En diskussion om retrofuturism
20.00, Tellus, panel

Anna Davour (mod), Johan Frick, Lupina Ojala, Anna Blixt

En av de senaste årens största trender i fantastikvärlden har varit steampunk, viktorianskt inspirerad sf och fantasy. Men varför begränsa sig till just den viktorianska eran? Idéerna bakom steampunken kan lika gärna tillämpas på andra historiska epoker, och när så skett har resultatet blivit en rik flora av subgenrer som till exempel kallats dieselpunk, decopunk, clockpunk, rocketpunk eller atompunk. Det tycks vara mer som förenar dessa subgenrer än vad som skiljer dem åt, och kanske går det att samla dem under beteckningen retrofuturism.

Vari ligger lockelsen hos svunna tiders framtidsvisioner? Handlar det om att se framtiden ur det förflutnas perspektiv eller om att se det förflutna ur framtidens perspektiv? Är vissa epoker mer tacksamma än andra? Är retrofuturism en konservativ rörelse? Var framtiden verkligen bättre förr? Finns det ett samband med de vidare retrorörelserna i vår tids kultur, med fenomen som swingdansrevival, burlesque och vintagetrend?

SF-magasinet Häpna!
21.00, Klostersalen, panel

John-Henri Holmberg, Sten Andersson, Tomas Cronholm (mod)

Häpna! utkom 1954 – 1966 och satte ordentlig fart på svensk fandom. Vad innehöll magasinet? Hur påverkade valet av material synen på sf i Sverige? Hur utvecklades magasinet? Vilken effekt hade det på utgivningen av sf? En ny bok om Häpna! innehåller både återtryck av noveller och annat material och analyser av Häpna!s betydelse. Hur har material valts ut och vilka slutsatser dras?

Quiz with Jukka Halme
21.00, Tellus

Jukka Halme

Vi minns Terry Pratchett
21.00, Jupiter, samtal

Linnéa Anglemark, Katarina Kaj

Terry Pratchett som gick bort i mars i år har med sin Skivvärld varit omåttligt populär. Varför har böckerna varit så omtyckta? Vad har de betytt?

Ska vi ha ett svenskt fantastikpris?
22.00, Klostersalen, panel

John-Henri Holmberg, Johan Anglemark, Olov Livendahl, Kjartan Lindøe, Tomas Cronholm (mod)

Vad finns det för fördelar och nackdelar med fantastikpris? Panelen diskuterar om det skulle vara ett pris eller flera kategorier och om priset bör utses av en jury eller genom omröstning och i så fall inom vilken grupp.Hur kan ett pris finansieras? Kan slutsatser dras av andra litterära priser inom eller utom fantastikområdet?

NoFF auction
22.00, Tellus

Bellis

The Nordic Fan Fund raises money to send a fan to another Nordic country in order to strengthen the interaction between fandoms. The auction is one way to get money. Please bring and donate books and collectibles, especially fannish ones, and participate in the bidding!

Från Oiwa till The Grudge – om japanska spöken i folklore och populärkultur
22.00, Jupiter, föredrag

Jenny Milewski

Alla känner vi väl igen bilden av det typiska japanska kvinnospöket, med vitsminkat ansikte och stripigt hår. Men var har hon egentligen sitt ursprung? Skräckförfattaren Jenny Milewski berättar om den japanska spöktraditionen, från Edo-periodens Kaidan till dagens j-horror.

Söndag / Sunday

The Ancillary panel
10.00, Klostersalen

Saija Kyllönen, Tommy Persson, Olov Livendahl, Tomas Cronholm (mod)

Ann Leckie’s military space opera novel Ancillary Justice has been rewarded with several prizes. This was the first time a first novel won both the Nebula and the Hugo. What made this novel so highly appreciated, especially today when fantasy appears to dominate the market? Some find the book hard to read. Why, and what are the panelists view? Part two, Ancillary Sword, was published in 2014 and was nominated for the Nebula (did not win) and the Hugo. What are the differences between the two novels? Which one is more successful?

Linköping walking tour
09.45, Tellus

Meet up in Tellus at 09.45 for the Linköping walking tour that starts at 10.00 outside the “Gula huset” restaurant, Klostergatan 19.

Guide: Maria Reuterhagen

Manuspitch 
10.00, Jupiter, konsultation

Elin Holmerin, Undrentide förlag

Författardrömmar? Om du har ett manus som du vill visa ett förlag, så har du chansen nu. Boka in dig för en pitch för en förläggare. Max 5 minuter per person.

Lista för tidsbokning på Undrentides förlagsbord.

Troll i svensk fantasy
11.00, Klostersalen, panel

Kristina Hård, Oskar Källner, Carolina Gómez Lagerlöf (mod), Anna Vintersvärd, Rasmus Kaj

Trollen har kommit tillbaka eller har de alltid varit populära? Vilken betydelse har troll i svensk fantasy? Hur skiljer sig trollen i fantasy från trollen i svensk folktro?

Minnen från Loncon 3
11.00 Tellus

Jessica Elgenstierna (mod), Helena Kiel, Saga Bolund, Alice Hedenlund

Hur var det att delta i en världskongress om science fiction och fantasy? Är det något som är värt att göra? Vilka upplevelser har stannat i minnet? Vad var speciellt bra och vad kunde varit bättre? Uppfylldes förväntningarna?

Mixing your genres for fun and profit
11.00, Jupiter, group discussion

Ben Aaronovitch

Hard-to-read sf?
12.00, Klostersalen, panel

Socialistsimon (mod), Sini Neuvonen, Johan Frick, Flemming Rasch, Alice Hedenlund

Is sf in general hard to read and to understand? Many readers complain that a certain kind of sf is hard to understand, whereas others find it easy to read and rewarding. The panel will discuss why a story is considered to be difficult: The language, the ideas, the structure, the foreign world or environment. What is difficult when compared to mainstream?

Alvarprisutdelning och Sweconomröstning
12.00, Tellus

Johan Anglemark, Jonas Wissting

Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond utser varje år en mottagare av ett stipendium och ett konstverk efter omröstning inom fandom. Stipendiet utdelas ”för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom”. Vinnaren offentliggörs på årets Swecon.

Nästa års Swecon utses av de närvarande vid årets Swecon, efter omröstning när det finns flera bud.

Skriv en briljant kongressrapport
12.00, Jupiter, workshop (2 timmar)

Anna Davour

Förmedla en känsla. Eller bara berätta vad som hände! Sortera sinnesintryck, möten, fånga kreativa impulser, lägg fram personliga tolkningar. En kongressrapport är en mycket fri form av reportage, som ger mycket utrymme för dig som vill experimentera och utveckla sitt skrivande. Kom och lär dig några knep, och påbörja din egen kongressrapport, tillsammans med journalisten och fanskribenten Åka.

Animating locations
13.00, Klostersalen

Ben Aaronovitch, Kristina Hård, Jenny Milewski, Johan Jönsson (mod)

Many authors write about a place that they and perhaps also the readers know well, but although it is a common place it is given a “soul” or a specific personality. How do you as author give an ordinary place these properties? Will some places work better than others – London is often used? Are there any places that are harder/impossible to animate? Do you have any examples of successful animations? Examples in addition to the participating authors: Neil Gaiman, Paul Cornell, Nene Ormes.

Fantastik som tillflykt och terapi
13.00, Tellus, föredrag

Marcus Olausson

Genom fantastiken kan handikappade bli superhjältar, mobbade och utstötta kan resa sig och slå tillbaka. Fantastiken ger oss styrka och hopp, medel att möta det oväntade och att använda vår fantasi. Som författare erbjuds man även ett sätt att bearbeta de vedermödor och grubblerier som livet erbjuder. Men där finns även en risk, att man hellre uppehåller sig på upptäcktsfärd i det okända och glömmer bort verkligheten, vilse bland allt det fantastiska.

Star wars – recollections and expectations
14.00, Klostersalen, panel

Roger Klein, Helena Kiel, Sten Rosendahl, PC Jørgensen (mod), Dave Lally

At last, a new Star Wars film! The panel remembers the old films, the favourite scenes, the characters, good or less good. Were the first three films really that good or is it the influence of the “nostalgia filter”? How are they holding up today? And what is there to say about the later trilogy? Was it really so bad? Does the opinion differ between different fan generations? And what are the expectations for the film that is released this year? What would the panel like to see and not see in that film? Is it at all possible for it to fulfil the expectations? And are the sf-films not more sophisticated nowadays? Can a new Star Wars film meet the expectations of the public of today without losing the charm of the first films?

E-books and other alternative forms of reading
14.00, Tellus

Flemming Rasch, Anna Troy, Johan Anglemark, Britt-Louise Viklund (mod)

E-books are becoming common, and audiobooks are also very popular. Are reading experiences and routines changing? Are books to read chosen in the same way? There are some advantages with e-books, e g the possibility to search and mark – are there any drawbacks? What are the positive or negative sides to listening to the voice of the reciter? As an e-book reader you leave information about your reading, that you do not when reading a paper book – does this matter?

Kaffeeklatsch with Madeline Ashby
14.00, Jupiter.

Limited number of participants. Sign up sheet in Registration.

Efter debuten: Att skriva bok nr två
15.00, Klostersalen, panel

Jenny Milewski (mod), Lisa Rodebrand, Mattias Engström, Anna Jakobsson Lund

När den första boken är utgiven, hur är det att skriva den andra? Vilka farhågor/svårigheter finns? Hur övervinner man dem? Vad är lättare andra gången och varför?

Rethinking James Bond
15.00, Tellus, talk

David Nickle

Independent Toronto publisher ChiZine Publications will be publishing a new anthology of short stories featuring James Bond now that Ian Fleming’s work has entered the public domain in Canada. The anthology, titled Licence Expired: The Unauthorized James Bond, will be edited by Toronto authors Madeline Ashby and David Nickle.

Introduktion till spel och spelutveckling
15.00, Jupiter, panel

Alexander Hallberg, Tobias Bodlund, Thomas Årnfelt

Ett samtal med spelnördar om vad som gör spel till spel och hur man tillverkar dem. Ta chansen att få reda på allt du någonsin velat veta om spel och spelande. Hur går det till att konstruera nya spel? Vad är skillnaden mellan att göra dataspel, rollspel och brädspel? För- och nackdelar med olika rollspel, som LARP, MMOPRG, pen-and-paper RPG? Varifrån hämtar man idéer – andra spel, skrivna berättelser, serier, filmer?

Three authors, three countries, three cultures
16.00, Klostersalen, panel

Madeline Ashby, Ben Aaronovitch, Kristina Hård, Patrik Centerwall (mod)

What is it like to be an author in Canada, UK and Sweden? How do the conditions differ, especially for writers of sf and fantasy? How is genre literature looked upon in the different countries? Is it becoming more or less appreciated, by the public and critics?

Atomkärnan på gott och ont
16.00, Tellus, föredrag

Anna Davour

“Atomens klyvning” – får uttrycket dig att känna något speciellt? Kärnteknologin definierade 1900-talet. Den gav oss Spiderman, Dr Strangelove, Project Orion, The China Syndrome, Fallout, och ett jobb för Homer Simpson. And Our Friend the Atom, förstås. Vi har varit rädda för Bomben, men också hoppats kunna tygla kärnenergin. Genom populärkulturen har vi deltagit i kampen mellan atomkärnan som försöker hjälpa oss och dess elaka tvilling som försöker slå ut civilisationen under en atomvinter. Är kampen över?

Metafiktiva rollfigurer i Supernatural och deras relation till fandom
16.00, Jupiter

Therese Norén

Supernatural verkar vara en tv-serie som inte väckt så mycket entusiasm i Sverige. Men serien börjar sin 11 säsong i höst och har en hängiven fandom med egna kongresser. Supernatural-fantasten Therese Norén berättar om serien och dess fandom.

Closing ceremony
17.00, Klostersalen

Jonas Witting

Dead Dog-party (efterfest)
17.00, The Bishops Arms, Ågatan 27

Alla som vill delta.