Ordningsregler

En kongress ska vara ett trevligt och säkert arrangemang för alla medlemmar.

Diskussioner och samtal där man har olika åsikter är en del av en kongress men vi utgår från att alla kommer att uppföra sig vänligt och med respekt för andra.

Våld, hot, trakasserier, aggressivitet eller hänsynslöst beteende i någon form kommer inte att accepteras.

Kongresskommittén förbehåller sig rätten att avgöra vad som är ett acceptabelt uppträdande.

Kommittén kan vid avvikelser från acceptabelt uppträdande vidta åtgärder som sträcker sig från en tillsägelse till uteslutning från kongressen utan återbetalning av medlemsavgiften.

Kontakta någon medlem av kommittén om du själv eller någon annan råkar ut för något som kommittén bör känna till eller åtgärda.